The Gupta Program in Hebrew

תוכנית האימון מחדש של האמיגדלה, שפותחה ע"י אשוק גופטה )אנגליה(, והמבוססת על "תיאוריית האמיגדלה", היא דרך חדש ה ורב ת עוצמה להתייחסות לתסמונת התשישות הכרונית, לפיברומיאלגיה לו מחלות נלוות אליהן, ולטיפול בהן.

תכנית האימון מחדש של האמיגדלה אינה כוללת שום טיפול תרופתי - קונבנציונלי או טבעי. תרגול התוכנית כרוך בעבודה עצמית מונחה שמאמנת את המוח ואת מערכת העצבים להגיב בצורה אחרת – בריאה יותר. השיטה פותחה ע"י גופטה במשך עשר שנים של מחקר ועבודה עם מטופלים . היא מסתמכת על תיאוריית האמיגדלה שלו, המסבירה בהצלחה את הסיבה לכך שהסימפטומים של תסמונת התשישות הכרונית והפיברומיאלגיה הם כה מקיפים. הופעת התוכנית בגרסה העברית, התאפשרה בעקבות התנסותה המוצלחת של אחת המטופלות של אשוק