Seuraavassa tietosuojailmoituksessa kerrotaan, miten henkilötietojasi kerätään ja käsitellään verkkosivustollamme www.guptaprogram.com. The Gupta Program on rekisterinpitäjä ja vastuussa kerätyistä henkilötiedoista. Kun annat meille henkilötietojasi, takaat Gupta Programille, että olet yli 13-vuotias.

1.0 Toimintaperiaatteet

Gupta-ohjelma on sitoutunut suojelemaan henkilötietoja ja kunnioittamaan rekisteröityjen oikeuksia; niiden ihmisten oikeuksia, joiden henkilötietoja keräämme ja käytämme. Arvostamme meille uskottuja henkilötietoja ja kunnioitamme tätä luottamusta noudattamalla kaikkia asiaankuuluvia lakeja ja omaksumalla hyviä käytäntöjä.

Käsittelemme henkilötietoja auttaaksemme meitä:

 1. a) ylläpitää jäsenluetteloa
 2. b) tarjota tavaroita ja/tai palveluja jäsenillemme
 3. c) rekrytoida, tukea ja hallinnoida henkilöstöä ja vapaaehtoisia;
 4. d) tehdä tutkimusta
 5. e) ylläpitää tilejä ja kirjanpitoa
 6. f) mainostaa tavaroitamme ja/tai palveluitamme
 7. g) vastata tehokkaasti tiedustelijoille ja käsitellä mahdolliset valitukset

Yhteystiedot

Yhteystietomme ovat seuraavat:

Sähköpostiosoite: info@guptaprogram.com

2. Miksi tämä politiikka on tärkeää

2.1          The Gupta Program on sitoutunut suojelemaan henkilötietojasi. Tässä politiikassa esitetään toimenpiteet, joihin olemme sitoutuneet organisaationa, ja mitä kukin meistä tekee varmistaakseen, että noudatamme asiaankuuluvaa lainsäädäntöä.

2.2          Erityisesti varmistamme, että kaikki henkilötiedot ovat:

 1. a) käsitellään laillisesti, oikeudenmukaisesti ja avoimesti;
 2. b) niitä käsitellään määriteltyihin, nimenomaisiin ja laillisiin tarkoituksiin eikä tavalla, joka on ristiriidassa näiden tarkoitusten
 3. kanssa;
 4. c) riittäviä, olennaisia ja rajoitettuja siihen, mikä on tarpeen
 5. niiden tarkoitusten kannalta, joita varten tietoja käsitellään;
 6. d) täsmällisiä ja tarvittaessa ajantasaisia;
 7. e) niitä ei saa säilyttää kauemmin kuin on tarpeen niiden tarkoitusten kannalta, joita varten niitä käsitellään;

2.3 On ehdottoman tärkeää, että hallussamme olevat tiedot sinusta ovat ajantasaisia ja tarkkoja. Jos henkilökohtaiset tietosi muuttuvat, ota yhteyttä osoitteeseen info@guptaprogram.com. Voit myös päivittää yhteystietosi napsauttamalla sähköpostiviestissämme olevaa Mange Your Subscription -vaihtoehtoa.

3. Tiedot sinusta keräämistämme tiedoista

Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, joiden avulla henkilö voidaan tunnistaa. Anonymisoidut tiedot eivät kuulu tähän.

Seuraavat ovat henkilötietoryhmiä, joita saatamme käsitellä sinusta:

Viestintätiedot

Näihin tietoihin sisältyy viestintä, jonka lähetät Gupta-ohjelmalle sähköpostitse, sosiaalisen median julkaisuissa, sosiaalisen median viesteissä tai muussa meille lähettämässäsi viestinnässä. Lainmukainen peruste tälle käsittelylle on vastaaminen meille lähettämääsi viestintään, tietojen säilyttäminen sekä oikeudellisten vaatimusten laatiminen, esittäminen tai puolustaminen.

Asiakastiedot

Tällaisia tietoja ovat muun muassa tavaroidemme ja/tai palveluidemme ostamiseen liittyvät tiedot, kuten yhteystietosi, tittelisi, nimesi, laskutusosoitteesi, toimitusosoitteesi, puhelinnumerosi, sähköpostiosoitteesi, ostotietosi ja korttitietosi. Näitä tietoja käsitellään ostettujen tavaroiden ja/tai palvelujen toimittamiseksi ja näiden liiketoimien kirjaamiseksi. Lainmukainen perusteemme on oikeutettu etumme, joka liittyy sinun ja Gupta Programin välisen sopimuksen täyttämiseen ja/tai pyyntösi perusteella tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseen tällaisen sopimuksen tekemiseksi.

Tiedustelutiedot

Kun lähetät meille tietoja tavaroista ja/tai palveluista tiedustelun kautta, voimme käsitellä tietoja tarjotaksemme, markkinoidaksemme ja myydaksemme sinulle kyseisiä tavaroita ja/tai palveluita. Tämän käsittelyn laillinen peruste on suostumus.

Käyttäjätiedot

Sisältää tiedot siitä, miten käytät verkkosivustoamme ja muita verkkopalveluja, sekä tiedot, jotka lähetät verkkosivustollamme tai muiden verkkopalvelujen kautta. Näitä tietoja käsitellään verkkosivustomme käyttämiseksi, jotta voimme varmistaa, että sinulle tarjotaan asianmukaista sisältöä, varmistaa verkkosivustomme turvallisuuden, ylläpitää tietokantamme ja verkkosivustomme varmuuskopioita sekä mahdollistaa verkkosivustomme hallinnoinnin ja julkaisemisen. Käsittelyn oikeusperusteena ovat oikeutetut etumme, joiden avulla voimme hallinnoida verkkosivustoamme ja liiketoimintaamme asianmukaisesti.

Markkinointitiedot

Sisältää tiedot markkinoinnin vastaanottamista meiltä, kolmansilta osapuolilta ja viestintäasetuksiasi koskevista mieltymyksistäsi. Näitä tietoja käsitellään, jotta voit osallistua kampanjoihimme, jotta voimme toimittaa sinulle tarkoituksenmukaista verkkosivuston sisältöä ja jotta voimme mitata kampanjan tehokkuutta. Oikeudellinen peruste tälle käsittelylle on oikeutettu etumme kasvattaa liiketoimintaamme, tutkia, miten asiakkaamme käyttävät tuotteitamme ja/tai palveluitamme, ja päättää markkinastrategiasta.

Arkaluonteiset tiedot

The Gupta Program ei kerää sinusta arkaluonteisia tietoja. Arkaluonteisiin tietoihin kuuluvat kaikki seuraavat tiedot:

 1. a) Rotu tai etninen alkuperä;
 2. b) poliittiset mielipiteet;
 3. c) uskonnolliset tai vastaavat (esim. filosofiset) vakaumukset;
 4. d) ammattiliiton jäsenyys;
 5. e) Terveys (mukaan lukien fyysinen ja psyykkinen terveys sekä
 6. terveydenhuoltopalvelujen tarjoaminen);
 7. f) geneettiset tiedot;
 8. g) biometriset tiedot;
 9. h) sukupuolielämä ja seksuaalinen suuntautuminen.

Myös muita tietoja voidaan pitää "arkaluonteisina", kuten pankkitietoja, mutta niihin ei sovelleta samaa oikeudellista suojaa kuin edellä lueteltuihin tietoihin.

Miten keräämme henkilötietojasi

Voimme kerätä sinua koskevia tietoja antamalla tietoja suoraan meille (esimerkiksi täyttämällä lomakkeita verkkosivustollamme tai lähettämällä meille sähköpostia). Saatamme kerätä sinusta automaattisesti tiettyjä tietoja, kun käytät verkkosivustoamme, käyttämällä evästeitä ja vastaavia tekniikoita. Katso lisätietoja tästä evästekäytännöstämme.

Saatamme saada tietoja kolmansilta osapuolilta, kuten EU:n ulkopuolelle sijoittautuneilta analytiikan tarjoajilta, kuten Googlelta, EU:n ulkopuolelle sijoittautuneilta mainosverkostoilta, kuten Facebookilta, EU:n ulkopuolelle sijoittautuneilta hakutietojen tarjoajilta, kuten Googlelta, EU:n ulkopuolelle sijoittautuneilta teknisten, maksu- ja toimituspalveluiden tarjoajilta, kuten datan välittäjiltä tai yhdistelijöiltä.

Saatamme saada tietoja myös EU:n alueella sijaitsevista julkisista lähteistä, kuten Companies Housesta ja vaalirekisteristä.

4. Markkinointiviestintä

The Gupta Program noudatetaan yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR), yksityisyyden suojaa ja sähköistä viestintää koskevan asetuksen (PECR) sääntöjä sekä kaikkia lakeja, jotka saattavat muuttaa tai korvata suoramarkkinointia koskevia säännöksiä. Tämä koskee muun muassa sitä, että otamme yhteyttä rekisteröityihin postitse, sähköpostitse, tekstiviestillä, sosiaalisen median viesteillä ja puhelimitse. Voit milloin tahansa käyttää oikeuttaan vastustaa suoramarkkinointia, ja me lopetamme suoramarkkinoinnin mahdollisimman pian.

Suostumuksesi tai oikeutetut etumme, erityisesti liiketoimintamme kasvattaminen, ovat laillinen peruste, jonka nojalla käsittelemme henkilötietojasi markkinointiviestinnän lähettämiseksi sinulle.

Tietosuojaa ja sähköistä viestintää koskevien säännösten mukaan voimme lähettää sinulle markkinointiviestintää Gupta-ohjelmasta seuraavissa olosuhteissa:

 1. i) teet meiltä ostoksen tai pyydät meiltä tietoja tavaroistamme ja/tai palveluistamme.
 2. ii) olet suostunut vastaanottamaan markkinointiviestintää meiltä etkä ole sen jälkeen kieltäytynyt vastaanottamasta markkinointiviestintää. Tietosuojaa ja sähköistä viestintää koskevien säännösten mukaan, jos olet osakeyhtiö, voimme lähettää sinulle markkinointiviestintää ilman suostumustasi. Voit kuitenkin milloin tahansa kieltäytyä markkinointiviestien vastaanottamisesta.

5. Miten voimme laillisesti käyttää henkilötietoja?

Henkilötietojen käsittely on laillista vain, jos vähintään yksi näistä yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklassa luetelluista oikeudellisista edellytyksistä täyttyy:

 1. a) käsittely on tarpeen rekisteröidyn kanssa tehdyn sopimuksen vuoksi;
 2. b) käsittely on tarpeen oikeudellisen velvoitteen noudattamiseksi;
 3. c) käsittely on tarpeen jonkun hengen suojelemiseksi (tätä kutsutaan "elintärkeäksi eduksi");
 4. d) käsittely on tarpeen, jotta voimme suorittaa yleisen edun mukaisen tehtävän, ja tehtävälle on selkeä lakiin perustuva peruste;
 5. e) käsittely on tarpeen Gupta-ohjelman tai muun organisaation oikeutettujen etujen vuoksi, elleivät rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet syrjäytä näitä etuja, oikeuksia ja vapauksia.
 6. f) Jos mikään muista oikeudellisista edellytyksistä ei täyty, käsittely on laillista vain, jos rekisteröity on antanut selkeän suostumuksensa.

6. Henkilötietojesi luovuttaminen

Saatamme joutua jakamaan henkilötietojasi alla lueteltujen osapuolten kanssa:

 • Muut konserniimme kuuluvat yritykset, jotka tarjoavat meille palveluja. Tähän kuuluu Icontact.com, joka tarjoaa sähköpostiohjelmistomme.
 • Valtion elimet, jotka vaativat meitä raportoimaan käsittelytoimista.
 • Tietotekniikan ja järjestelmänhallinnan palveluntarjoajat
  Ammatilliset neuvonantajat, mukaan lukien pankkiirit, tilintarkastajat, lakimiehet, pankkiirit ja vakuutusyhtiöt.
 • Kolmannet osapuolet, joille myymme, siirrämme tai sulautamme liiketoimintamme tai omaisuutemme osia.

Vaadimme kaikkia kolmansia osapuolia kunnioittamaan henkilötietojesi turvallisuutta ja käsittelemään niitä asiaankuuluvien oikeudellisten velvoitteiden mukaisesti. Kolmannet osapuolet saavat käsitellä henkilötietojasi vain ohjeidemme mukaisesti määriteltyihin tarkoituksiin.

Määriteltyjen tietojen luovuttamisen lisäksi voimme luovuttaa henkilötietoja, jos tietojen luovuttaminen on tarpeen lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi, jotta voimme suojella joko sinun elintärkeitä etujasi tai toisen luonnollisen henkilön etuja.

7. Kansainväliset siirrot

Jaamme henkilötietojasi konsernimme sisällä, mikä edellyttää tietojesi siirtämistä European Economic Area (EEA) ulkopuolelle.

Meihin sovelletaan yleisiä tietosuoja-asetuksia, jotka suojaavat henkilötietojasi. Jos siirrämme tietojasi ETA:n ulkopuolisille kolmansille osapuolille, varmistamme, että tietyt suojatoimet ovat käytössä, jotta henkilötietojesi turvallisuus on samantasoinen. Näin ollen:

 • Voimme siirtää henkilötietojasi maihin, joiden Euroopan komissio on hyväksynyt tarjoavan riittävän henkilötietojen suojan tason; tai
 • Jos käytämme yhdysvaltalaisia palveluntarjoajia, jotka kuuluvat EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield -järjestelmään, voimme siirtää tietoja heille, koska heillä on käytössä vastaavat suojatoimet; tai
 • Jos käytämme tiettyjä palveluntarjoajia, jotka ovat sijoittautuneet ETA:n ulkopuolelle, voimme käyttää erityisiä sopimuksia tai Euroopan komission hyväksymiä käytännesääntöjä tai sertifiointimekanismeja, jotka antavat henkilötiedoille saman suojan kuin Euroopassa.

Jos mikään edellä mainituista suojatoimista ei ole käytettävissä, voimme pyytää nimenomaista suostumustasi tiettyyn siirtoon. Sinulla on oikeus peruuttaa tämä suostumus milloin tahansa.

8. Kolmannen osapuolen linkit

Tämä verkkosivusto voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoihin, sovelluksiin ja lisäosiin. Kun napsautat näitä yhteyksiä ja/tai otat ne käyttöön, kolmannet osapuolet voivat kerätä tai jakaa tietoja sinusta. Emme valvo näitä kolmansien osapuolten verkkosivustoja, emmekä ole vastuussa niiden tietosuojalausunnoista. Kun poistut verkkosivustoltamme, kehotamme sinua lukemaan jokaisen vierailemasi verkkosivuston tietosuojailmoituksen.

9. Evästeet

Voit asettaa selaimesi hylkäämään kaikki tai jotkin selaimen evästeet tai varoittamaan sinua, kun verkkosivustot asettavat evästeitä tai käyttävät niitä. Jos poistat evästeet käytöstä tai kieltäydyt niiden käytöstä, ota huomioon, että jotkin tämän verkkosivuston osat eivät ehkä ole käytettävissä tai eivät toimi oikein.

10. Tietojen säilyttäminen

The Gupta Program säilyttää henkilötietojasi vain niin kauan kuin se on kohtuudella tarpeen niiden tarkoitusten täyttämiseksi, joita varten olemme ne keränneet. Tämä koskee myös kirjanpito-, raportointi- ja lakisääteisten vaatimusten täyttämistä.

Harkitessamme tietojen säilytysaikaa otamme huomioon tietojen arkaluonteisuuden, luonteen, määrän, käsittelytarkoitukset, oikeudelliset vaatimukset ja luvattomasta käytöstä tai luovuttamisesta mahdollisesti aiheutuvan vahingon riskin.

Verotustarkoitusten täyttämiseksi laki edellyttää, että säilytämme asiakkaitamme koskevat perustiedot, joihin kuuluvat henkilö-, yhteys-, tapahtuma- ja taloustiedot, kuusi vuotta sen jälkeen, kun asiakas on lakannut olemasta asiakas.

Joissakin tapauksissa saatamme anonymisoida henkilötietosi tilasto- tai tutkimustarkoituksiin. Tässä tapauksessa voimme käyttää näitä tietoja toistaiseksi ilman, että sinulle ilmoitetaan asiasta erikseen.

11. Lailliset oikeutesi

The Gupta Program käsittelee henkilötietoja rekisteröityjen oikeuksien mukaisesti, mukaan lukien heidän oikeutensa:

 1. a) pyytää pääsyä kaikkiin hallussamme oleviin henkilötietoihinsa
 2. b) pyytää epätarkkojen henkilötietojen muuttamista;
 3. c) rajoittaa käsittelyä tietyissä olosuhteissa;
 4. d) vastustaa käsittelyä tietyissä olosuhteissa, mukaan lukien tietojen käytön estäminen suoramarkkinointiin;
 5. e) tietojen siirrettävyys, mikä tarkoittaa sitä, että hän voi saada tietonsa tai osan tiedoistaan sellaisessa muodossa, jota toinen henkilö (myös rekisteröity itse) tai organisaatio voi helposti käyttää;
 6. f) olla joutumatta automaattisten päätösten kohteeksi tietyissä olosuhteissa; ja
 7. g) peruuttaa suostumuksensa, kun luotamme suostumukseen heidän tietojensa käsittelyssä.

Tietosuojaa ja sähköistä viestintää koskevien asetusten mukaan sinulla on henkilötietojasi koskevia oikeuksia, mukaan lukien oikeus pyytää pääsyä tietoihin, niiden oikaisemista, rajoittamista, poistamista, siirtämistä, vastustaa tietojen käsittelyä, siirtää tiedot järjestelmästä toiseen ja, jos käsittelyn laillinen peruste on suostumus, sinulla on oikeus peruuttaa suostumus.

Jos haluat käyttää näitä oikeuksia, lähetä sähköpostia osoitteeseen info@guptaProgram.com

Voit lukea lisää näistä oikeuksista osoitteessa:

https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/

sinun ei tarvitse maksaa mitään maksua päästäkseen käsiksi henkilötietoihisi tai käyttääksesi muita oikeuksiasi. Perusteettomista, liiallisista tai toistuvista pyynnöistä voimme kuitenkin periä kohtuullisen maksun. Vaihtoehtoisesti voimme kieltäytyä noudattamasta pyyntöjäsi näissä olosuhteissa.

Jotta voimme vahvistaa henkilöllisyytesi ja varmistaa oikeutesi päästä käsiksi henkilötietoihisi tai muihin oikeuksiisi, saatamme joutua pyytämään tiettyjä tietoja. Tämä on turvatoimenpide, jolla estetään henkilötietojesi luovuttaminen henkilöille, joilla ei ole oikeutta saada niitä. Pidätämme myös oikeuden ottaa sinuun yhteyttä ja pyytää sinulta lisätietoja pyyntöösi liittyen, jotta voimme nopeuttaa vastaustamme.

Vastaamme kaikkiin päteviin pyyntöihin mahdollisimman pian, ja pyrimme vastaamaan kaikkiin oikeutettuihin vastauksiin kuukauden kuluessa. Joskus saattaa kestää yli kuukauden, jos pyyntösi on monimutkainen tai olet esittänyt useita pyyntöjä. Ilmoitamme tästä sinulle. Kaikki tiedot ovat avoimia, ytimekkäitä ja selkokielisiä.